تنقیح بخشی از قوانین موضوعه کشور برای تنقیح ونهایتا تدوین قانون جامع طی ۶  قرارداد به این مرکز واگذار شد کدهای واگذار شده عبارتند از: ۱- امور بازرگانی ۲- تجارت ۳- صنعت ۴- کشاورزی ومنابع طبیعی ۵-محیط زیست...

ادامه مطلب

در اجرای پروژه تنقیح قوانین و مقررات وزارت ورزش و جوانان اقدامات انجام شده به شرح ذیل می‌باشد: ۱- در این مجموعه تمامی مصوبات مربوط به موضوع ورزش و جوانان (از قبیل قوانین، آیین­نامه­‌ها و مصوبات هیأت وزیران، مصوبات شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و …. ) از ابتدای قانونگذاری تا سال ۱۳۹۱ در دو قسمت مجزا تحت عناوین:  ” قوانین و مقررات مربوط به جوانان”  و     ” قوانین و...

ادامه مطلب

فاز اول پروژه طراحی نظام جامع حقوقی شهرداری تهران استخراج، تبویب و کدگذاری وظایف شهرداری تهران و احصاء مبانی قانونی هریک از آنها اولین فاز از طرح نظام جامع حقوقی شهرداری تهران در سه مرحله انجام گرفته است در مرحله اول احصاء کلیه وظایف شهرداری در قوانین و مقررات شامل: بررسی قوانین و شبه قوانین (قانون اساسی ، قوانین مصوب مجلس ، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت) بررسی آراء‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان...

ادامه مطلب